Idag styrs i stort sätt alla delar av vårt samhälle av pengar och ekonomi. Det är grundstenen som många gånger tvingar oss människor att göra saker som vi egentligen inte vill göra, men som vi är tvungna till för att överleva. Om du inte har tillgång till pengar så kan du inte ha tak över huvudet, mat på bordet eller kläder på din kropp. Många gånger betyder det att du inte heller har tillgång till sjukvård. Det genomsyrar precis alla delar av våra liv. Samhället är uppdelat i olika klasser baserade på hur mycket pengar du har. I botten har vi de människor som lever i total fattigdom och misär, vilket i sig inte betyder att de är sämre människor. I toppen har vi några få procent av världens befolkning som har så pass mycket tillgångar att de skulle kunna försörja ett helt land.

Men har det alltid varit på detta sätt? Under stenåldern så använde man sig av byteshandel för att på så sätt kunna byta en vara mot något som man just då hade större behov av. Men ett problem med detta var att den man skulle byta med kanske inte hade något som var av värde för dig just då. Metaller av olika slag, speciellt ädelmetaller, räknades redan på den tiden som mycket värdefulla. Dessa användes ofta under byteshandel som en slags ersättning för mynt som senare skulle komma att produceras för handel. De första mynten skapades sedan av någon form av statlig myndighet så som kungahus. Dessa var tillverkade i olika metaller och hade stämplar som skulle påvisa dess vikt och värde. På så sätt behövde man inte längre använda en våg när man skulle bestämma värdet på metallen man handlade med.

Digitala pengar

Idag är det flesta pengar som används i västvärlden digitala. Det är alltså pengar som existerar i digital form på våra kontokort och kreditkort exempelvis. Den siffra du ser på ditt konto är det belopp som är tillgängligt. I dagens samhälle får i stort sett alla som har ett jobb sin lön i digital form in på ett konto som du har skapat via din bank. När du handlar något på ditt kort som är kopplat till kontot så försvinner den summa du har handlat för, och du behöver inte ens nudda några kontanta pengar. Problemet med detta är att om systemet som hanterar dessa digitala pengar slutar att fungera så har du inte längre tillgång till dina pengar. Tekniska problem kan alltså leda till att du står utan pengar och mat om det skulle gå riktigt illa.

Det kontantlösa samhället

I västvärldens samhällen har det blivit allt svårare att använda sig av vanliga kontanter när du ska handla, och allt fler länder strävar efter att bli kontantlösa samt att många svenska banker exempelvis helt har slutat med att hantera kontanter. Detta kan många gånger försvåra det vardagliga livet och bidrar även till ett mer sårbart samhälle eftersom vår vardag nu styrs allt mer av det digitala. Det räcker med ett vanligt strömavbrott för att få samhället på fall och ett strömavbrott skulle innebära att vanliga kortmaskiner i butikerna slutar att fungera, och bankomaterna skulle inte heller kunna serva kunderna som vill göra vanliga uttag. Internetbankerna skulle inte heller fungera eftersom tillgången sker via internet som även det kräver ström för att fungera. Så frågan är då egentligen; är det verkligen helt säkert med ett kontantlöst samhälle? Det är definitivt ett smidigt system så länge det fungerar.

Pengar som en genväg till lycka

Många ställer sig idag frågan om man blir lyckligare av att vara rik? Svaret blir ofta att ja, till en början blir du lyckligare av att ha mycket pengar eftersom livet blir enklare och du inte behöver planera ditt liv in i minsta detalj för att få allt att gå ihop. Men efter en tid upplever många att lyckan inte sitter i själva pengarna utan att det har mer att göra med en känsla av tillhörighet och syfte. Om du inte längre behöver kämpa för att få någonting så tappar livet en del av sin mening. Det finns många historier om människor som vunnit flera miljoner kronor på olika former av spel som vittnar om att människor runt omkring dem börjat att bete sig annorlunda och velat ha en del av kakan. Pengar är idag en nödvändighet eftersom hela det ekonomiska systemet är uppbyggt på det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *