Det går en strömning genom det moderna samhället där man ser människor som längtar efter ett enklare liv och framför allt ett mer miljövänligt sådant. KRAV-märkt mat och ekologiska varor är på stor frammarsch och man ser även en strävan efter förenkling i livsstilen. I takt med att de digitala landvinningarna breder ut sig har den moderna människan nu saktat ner tempot. Minimalism och enkelhet är en del av denna strömning. De människor som drar nytta av den digitala utvecklingen tillhör de som går i bräschen för en mer miljövänlig livsstil. Att flytta ut på landet och överge den hektiska livsstilen i storstäderna är en del av denna trend som möjliggjorts tack vare den digitala utvecklingen, och idag kan allt fler människor jobba på distans. Denna längtan tillbaka till naturen och enkelheten är ett bevis på att paradigmskiftet mellan industrialismen och virtuella eran är ett faktum.

Även i storstäderna ser man ett gryende intresse för naturen. Att odla på balkongen är något som den urbana befolkningen gärna ägnar sig åt om de har möjlighet. Man ser även en större utbredning av parker och grönområden i stadsplaneringen på vissa håll. Om det är ett utslag av den digitala utvecklingen eller paradigmskiftet mellan industrialism och det digitala samhället eller om det beror på politisk styrning mot ett mer hållbart samhälle är svårt att avgöra. Permakultur är ett begrepp som myntades 1978 av Bill Mollison och David Holmgren. Syftet med permakulturen som fenomen var att utveckla en hållbar livsstil med hållbara jordbruk i harmoni med naturens egna villkor. Om man utgår från det kollektivt medvetna så kommer människans längtan efter att leva i harmoni med naturen att växa sig allt starkare och breda ut sig hos människorna i det moderna samhället.

Ny medvetenhet

Även om den mer naturvänliga inställningen är ett modernt fenomen så är det egentligen lika gammalt som människan och jorden. Människan är inte en maskin och i en värld där internet är en del av vardagen kan människan skruva ner tempot och då få bättre kontakt med sina egna behov – sin egen mänskliga natur. Människans natur är en del av den omgivande naturen. Inte alla har dock denna insikt och man bedriver fortfarande till exempel industriell djurhållning. Men om det kollektivt medvetna får driva utvecklingen ytterligare framåt så kommer allt fler människor att väckas till en ny medvetenhet om naturens förutsättningar. I tidningar som Dagens Industri börjar man tala om den digitala utvecklingen som en del av miljöarbetet. Man ser på de digitala innovationerna som en del av det som kommer att göra att världen lever upp till Parisavtalets miljökrav.

Framtiden, naturen och det moderna samhället

Fortsätter utvecklingen mot en mer hållbar och naturnära livsstil i det moderna samhället så kommer vi troligtvis att gå mot mer hållbara jordbruk med mer ekologisk odling. Allt fler börjar även uppmärksamma hanteringen av djur i den industriella djurhållningen och allt flera protesterar mot det de ser. Det troliga är att man i framtiden kommer att avveckla den typen av djurhållning där djuren lider. I det moderna samhället i framtiden får man hoppas på det och att kommande generationer månar i allt högre grad om god djurhållning och om ett liv i harmoni med djur och natur. När människan avlastas från hårt arbete med hjälp av den digitala utvecklingen får hen mer tid över till att vara människa med allt vad det innebär att vara mänsklig. Detta återspeglas även i att människor i allt högre grad väljer att äta vegetariskt och ekologiskt framställd kost. Man vill sig själv väl.

Slow living

Det moderna samhället saktar ner. Slow living, frivillig enkelhet och minimalism är alla tecken på att det moderna samhället går mot en mer hållbar livsstil, hållbar i betydelsen att människan vill leva i balans med naturen. Denna strävan tillbaka till grunderna har ännu inte nått alla människor. Fortfarande finns det de som sätter pengarna först och exploaterar naturtillgångarna för tillväxtens sak men faktum är att den allt mer utbredda omsorgen om planetens välmående och kommer att göra drömmen om den oändliga tillväxten omodern. Vissa kommer att ha svårt att släppa den och fortsätta sitt febrila strävande efter rikedomar på naturens bekostnad. Det troliga är dock att den sortens livsstil till slut kommer att få ge vika för en mänsklighet som övergett kapitalistiska strävanden för ett liv i balans med naturen och dess förutsättningar. Strävan efter harmoni med naturen kommer att vara en konsekvens av digitaliseringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *