Frågan är hur vi vill ha det, och detta är något som många människor brottas med dagligen. Vi har möjligheter till ett liv på landet utan störningsmoment från tung lastbilstrafik eller tusentals människor som promenerar ute på gator och torg, men vi väljer ändå att oftast bosätta oss i städer. Anledningen till detta är ofta av personliga preferenser och hur man tycker om att leva bäst, men något som gör det svårare för människor att vistas och leva ute bland skog och mark är att det är lite klurigare att sköta vardagliga sysslor. Även om modern teknologi har skapat nya förutsättningar för ett liv på landet så är den fortfarande glesbygd med längre sträckor till olika platser.

Geografisk närhet är något som många tar för givet, och detta gäller särskilt dem som bor i storstäder. Bor du ute på en gård flera kilometer från närmsta butik så är det mycket krångligare att leva, och även om du planerar dina inköp väl så blir spontana besök till matvarubutiker något som helt enkelt inte går att genomföra lika lätt som för människor i större städer. En av anledningarna varför man väljer att bosätta sig utanför städer är dock att det blir lugnare och tystare vilket många uppskattar tack vare att det är så hektiskt och högljutt i storstäder. Internetuppkopplingarna är i regel också segare och sämre än de som erbjuds i städer, men även här så har moderna samhället snart kommit i kapp.

4G och fiberuppkopplingar

Tack vare att det har skett nya teknologiska framsteg bland trådlösa internetuppkopplingar så har 4G-nätet spridits ut mer och mer vilket också betyder att människor som valt att bo ute på landsbygden fått tillgång till snabbare uppkopplingar. Även fiberuppkopplingar har blivit mer populära på landet och de är inte enbart något som storstäder har tillgång till längre. Eftersom att regeringen har satsat mycket på att människor i Sverige ska ha tillgång till snabba internetuppkopplingar så har även landsbygden blivit mer uppkopplad än någonsin. Den svenska regeringens mål är att 95 procent av alla hushåll och företag ska vara uppkopplade med minst 100 megabit redan 2020 vilket är ett ambitiöst mål men något som faktiskt redan nu ser ut att bli verklighet.

Fördelar med att bo utanför städer

Om man tänker på ett liv utanför städer så kommer man närmare naturen än vad man gör annars, och det är något som vi människor mår bra av. Även om det finns parker och promenadslingor i de flesta städer i Sverige så går det inte att jämföra de stora ytorna av skog och mark som finns tillgängliga för dig som väljer att bosätta dig utanför städerna. Det är även lättare att få kontakt med dina grannar eftersom att det är mer sårbart att bo ute på landet vilket också betyder att man bör ha en god grannsämja samt att man bör samarbeta för att sköta praktiska saker tillsammans. Detta underlättar för både dig och din granne och skapar en bättre sammanhållning.

Fördelar med att bo i städer

Infrastrukturen är stabilare och elen kopplas sällan av i städer jämfört med ett hus ute på landsbygden där elledningarna kan vara längre och av sämre kvalitet. Det är även så att du som bor i en storstad har närmare till affärer och matvarubutiker vilket underlättar det vardagliga livet väldigt mycket. Det är även enkelt att ge sig ut på staden för en fika eller för att träffa en vän och tack vare bussar, tunnelbanor, spårvagnar och pendeltåg så behöver du inte heller köpa en bil som kostar en hel del pengar. Det kan vara billigare att bo i städer om man planerar sin ekonomi väl, men det är också högre hyror desto närmare stadskärnan som man kommer.

Sammanfattning

Vårt moderna samhälle har förändrat och underlättat mycket både för de som bor i städer och de som väljer att bo utanför dem, men något som knyter dem båda samman är tillgängligheten till bredbandsuppkopplingar som blivit allt bättre de senaste åren. Tack vare regeringens satsning för ett mer uppkopplat samhälle så blir det ännu enklare att faktiskt bosätta sig utanför storstäderna. Det är enkelt och smidigt att bo i en stad tack vare att allt är närmare rent geografiskt, men det är även mycket lugnare ute på landsbygden samt att närheten till naturen är mer påtaglig. Hur du än väljer att göra så finns det för och nackdelar när det kommer till båda alternativen även i ett modernt samhälle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *