Hur såg världen egentligen ut innan vi fick möjligheten att använda oss av internet? Förr i tiden handlade vardagen mycket mer om pappersarbete och telefonsamtal för att kunna kommunicera och arbeta. Internet var från början bara ett amerikanskt militärt forskningsprojekt som kallades “Arpanet” och var alltså inte framtaget för allmänheten. Detta skedde under 1980-talet och allt eftersom tiden gick så hade utvecklingen kommit så långt att under 1990-talet så blev antalet internetanvändare bara fler och fler ute i världen. Under denna tid skapades den ökända så kallade “IT-bubblan” som var effekten av en sorts övertro på att internet var lösningen på alla problem, och alla de nystartade IT-företag som bildades under 90-talet lyckades inte att överleva och bubblan sprack tillslut.

Idag har internet en enormt stor betydelse för nästan alla aspekter av vårt samhälle. Den största delen av kommunikation idag sker via någon form av internetbaserad tjänst så som e-post, chatt, videosamtal eller annat. Till och med när du ringer ett vanligt samtal så kan du använda dig av en internetbaserad tjänst istället för det vanliga telefonnätet. Den största delen av internetanvändandet sker idag via våra mobiltelefoner på olika sätt. Vi surfar som det kallas när vi är ute på internet och läser olika typer av information så som nyheter, eller tittar på videoklipp på YouTube och så vidare. Men även alla arbetsplatser idag är beroende av internet då vi ständigt är uppkopplade mer våra datorer och system som i många fall är webb-baserade.

Internet och dess sidoeffekter

Men är allt bara positivt vad det gäller denna oändliga möjlighet att söka information och kommunicera med allt och alla precis när vi önskar? Finns det inga negativa aspekter på det ständigt uppkopplade samhället? När man utsätter sig själv för en situation där tillgång till internet inte finns så är det först då man inser hur stor del av livet detta verkligen är. Det utförs hela tiden olika studier på hur det så kallade “uppkopplade livet” påverkar oss som människor, och dessa studier brukar ofta resultera i att man ser att detta bidrar till en hel del stress för många människor. Vi blir helt enkelt beroende av att kolla våra “flöden” i olika sociala medier och annat, och får aldrig lugn och ro att bara reflektera.

Internet och dess fördelar

Men så finns det självklart en hel del fördelar med att ha tillgång till internet. Det är en uppkoppling som gör det möjligt att exempelvis kommunicera med familj och vänner via videolänk och olika program så som Skype och liknande. Du behöver inte ha tillgång till en fast telefon för att göra detta, och du kan alltså stå på toppen av ett berg och ringa till andra sidan världen om du vill. Internet förenklar även många av de ärenden som man ofta är tvungen att ta hand om, det vill säga ärenden som exempelvis att deklarera eller sköta bankärenden. I dagens samhälle kan du göra detta i din telefon och spara mycket tid och kraft.

Olika former av uppkoppling

De som minns 90-talet och när internet först började att bli en del av de svenska hemmen minns även den första uppkopplingen till internet som då bestod av ett modem. Detta modem skulle kopplas in telefonjacket och man kunde således inte ringa under tiden som man använde internet. Det var en speciell signal som hördes från modemet när man skulle påbörja uppkopplingen, och än idag är det många som minns just den signalen. Idag är det betydligt enklare att koppla upp sig och de flesta använder sig av någon form av trådlös uppkoppling som styrs via en switch eller bredbandsrouter. Den enhet som ska kopplas upp behöver alltså ingen sladd för att kunna komma ut på internet.

Sammanfattning

Det finns alltså både negativa och positiva effekter av den utveckling som skett vad det gäller internet genom åren. Men sanningen är ändå den att nästan alla delar av samhället på något sätt idag är beroende av denna tjänst. Om det så gäller ditt hem som din arbetsplats. Vissa moment och ärenden idag kräver faktiskt att man är tvungen att använda sig av internet, annars kan du inte genomföra just det ärendet. Vilket kan skapa problem för den äldre generationen som kanske inte riktigt hunnit med i utvecklingen och som kan hantera den. Men allt fler äldre personer idag sätter sig i och upptäcker fördelarna med att ha en internetuppkoppling och en dator eller en smartphone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *