I och med att vårt moderna samhälle idag har utvecklats i så snabb takt så har detta även haft en påverkan på människans hälsa. Denna påverkan har på många sätt varit positiv, men samtidigt ganska negativ i och med att vi har gått ifrån det mer naturliga sättet att leva där vi tidigare haft en närmre relation med naturen. Idag har teknologin utvecklats så pass mycket att även beroendet av denna har bidragit till en ovilja att gå tillbaka till det gamla sättet att leva, alltså utan TV och dataskärmar och våra telefoner som tar upp en stor del av vår tid dagligen. Vi kräver idag en möjlighet att ständigt vara uppkopplade på olika sätt vilket inte alltid är så bra för vår hälsa.

Samtidigt som utvecklingen inom teknologin har lett till att även den medicinska tekniken har utvecklats, så har de oändliga möjligheterna inom denna värld skapat en stress hos oss människor. Vi har svårt att stänga av de teknologiska skärmar som vi idag använder oss av i våra dagliga liv, och detta gör att våra hjärnor och sinnen inte får tillräckligt med vila. Ljuset från dessa skärmar gör att kroppen hamnar lite i obalans och vi får ingen riktig vila som är viktigt för kroppen för att kunna återhämta sig och bilda nya friska celler. Det kraftiga användandet av smartphones och sociala medier som Facebook och liknande har visat på att många av oss människor blir stressade av detta.

Framsteg inom medicin och vetenskap

Det högteknologiska och moderna samhälle vi idag lever i har som sagt även öppnat upp för en utveckling som möjliggjort att vi lyckats finna botemedel mot farliga sjukdomar och virus. Vi har kommit en lång bit på vägen när det gäller att skapa olika former av vaccin, vilket i sin tur har lett till utrotning av många livsfarliga sjukdomstillstånd. Vi lever idag betydligt längre än vad vi gjorde för ett par hundra år sedan på grund av att vi har möjligheterna att förlänga våra liv på olika sätt. Istället för att exempelvis hjärtat ska sluta slå så finns det idag exempelvis pacemakers som kan opereras in i kroppen och som hjälper till när ditt hjärta behöver det.

Stress och psykisk ohälsa

I takt med att vårt samhälle har utvecklats och kommit att handla allt mer om det ytliga och ekonomiska så har detta även påverkat vår hälsa på ett negativt sätt. Det finns idag en enorm hets och förväntan kring att allt i livet ska vara perfekt och du ska som individ hinna göra allt och leva ett prefekt liv utan problem. Mycket av livet idag kretsar även kring ditt arbete och vilket typ av arbete du har eller inte har. Allt detta bidrar till en stress hos många människor som gör att många upplever en känsla av utbrändhet och depression. Detta beror mycket på sociala medier och internet som gör det lätt att hela tiden hålla sig uppdaterad.

Maten och halvfabrikat

Maten vi äter är en enormt viktig del av vårt hälsotillstånd. Om vi äter fel sorts mat eller för mycket besprutad mat så kommer kroppen att reagera på detta på olika sätt. Om man äter mycket snabbmat från restauranger som använder sig av så kallat halvfabrikat så kommer detta i längden leda till en försämring i ditt hälsotillstånd på olika sätt. Mat som har tillverkats industriellt i fabrik har många gånger höga halter av olika konserveringsmedel och färgämnen, samt även brist på vitaminer som finns i den riktiga råvaran. Men idag så finns trots denna massproduktion av halvfabrikat även en större medvetenhet om vad som är bra för oss att äta och vad som inte är det.

Ekologiska varor

De senaste åren så har odlandet och produktionen av ekologiska matvaror och andra ekologiska produkter ökat markant. Särskilt ute i Europa där efterfrågan på detta har ökat enormt mycket de senaste åren. Eftersom vi människor blivit så medvetna om vad vi stoppar i oss så vill vi nu har större kontroll över just detta. När du köper en ekologisk vara som har en godkänd märkning för detta så kan du lita på att du inte får i dig några konstiga gifter eller ämnen som egentligen inte hör hemma i en människokropp. Vi har blivit allt mer hälsomedvetna i och med att kunskapen och möjligheten att faktiskt söka information har ökat tack vare den rådande samhällsutvecklingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *