Med den digitala framväxten förändras det moderna samhällets villkor för yrkeslivet och det är inte längre lika självklart att man måste gå till arbetet varje dag. I till exempel USA börjar “remote jobs”, det vill säga frilans- och distansarbete via datorn bli allt vanligare. Den troliga utvecklingen i det moderna samhället är att detta med distansarbete blir den vanligaste formen av arbete. Även robotiseringen där allt fler arbetsuppgifter övertas av datorer och robotar kommer att ställa helt nya krav på den mänskliga arbetskraften. Den så kallade millenniegenerationen, generation Y, som fått digitaliseringen med sig från modersmjölken har de nya förutsättningarna självklara framför sig och de äger även de rätta egenskaperna som krävs för att dra nytta av utvecklingen. Man talar om “digitala nomader”, alltså människor som reser land och rike runt och lever på inkomster från distansarbete, och många har hämtat sin inspiration från Tim Ferris bok om 4 timmars arbetsveckor.

Den personliga friheten är högt värderad i det moderna samhället och man värderar möjligheten att förvalta sin tid mer än att tjäna pengar för någon annans räkning som anställd. Man har även bättre möjligheter än någonsin tidigare att sprida sin egen produktion av musik, bilder, filmer och text genom internet och nå ut till hela världen med rätt marknadsföring. Ingenting är längre omöjligt för dem som hanterar de digitala verktygen och tar till vara på de möjligheter som står till buds. Drömmar är till för att förverkligas verkar vara det moderna samhällets inställning. Nackdelen med den digitala utvecklingen är att narcissismen breder ut sig i takt med att möjligheterna att nå ut till en stor publik ökar. Individen får den bekräftelse hen behöver från vilt okända människor i cyberrymden och under tiden distanserar hen sig från sin närmaste omgivning.

Självförverkligande

Det moderna samhället erbjuder självförverkligande för alla. Till exempel via tjänster som Etsy kan man lasera sitt hantverk för en obegränsat stor publik och potentiell kundkrets. Men allt självförverkligande äger inte rum online i det moderna samhället. Tack vare att internet avlastar människan och ger mer tid till förfogande så erbjuder det moderna samhället en möjlighet att ägna sig åt sina fritidsintressen i allt högre grad. Att hålla sin kropp i trim är en viktig del av det moderna samhället och gym som håller öppet dygnet runt finns i stort sett överallt. Inte alla tar dock till vara på det moderna samhällets alla möjligheter till självförverkligande, och vissa föredrar att stanna i rollen som konsumenter istället för att uttrycka sin egen kreativitet. De får bland annat utlopp för sina behov genom att spela spel och titta på TV.

Andlighet och materialism

Andligheten tycks vara en viktig del av det moderna livet för en stor del av befolkningen. Gurus och motivationscoacher som Deepak Chopra och Wayne Dyer anslog tonen för en ny slags andlighet som kom för att stanna. Det är återigen den digitala utvecklingen som frigjort tiden för mindfulness, yoga, veganism och andra holistiskt inriktade former av andligt utövande. Även “The Secret” och liknande budskap breder ut sig bland en del av den moderna befolkningen. Till och med i motpolen på denna axel av andligt och materiellt erbjuds större möjligheter och friheter än någonsin förr. Den del av befolkningen som attraheras av möjligheten till snabba pengar har sitt Klondike inom trading och nätcasinon. Möjligheten till snabba pengar och vinster vid spelborden online är tillgänglig för var och en som vill förverkliga sin dröm om rikedom och glamour – drömmen om materiellt välstånd är mer lättillgänglig än någonsin förr.

Ett mål för dagen

Inte alla har glädjen att ta del av det moderna livets alla fröjder, och i spåren av digitaliserade arbetsplatser och effektivisering är antalet hemlösa världen över större än på mycket länge. För dem är målet för dagen ett mål mat som är en tragisk utveckling. Man får hoppas att världens alla regeringar har en lösning på detta stora problem, och man testar till exempel medborgarlön på flera platser runtom i världen. Slår experimentet väl ut kommer medborgarlönen att bli verklighet. Det innebär att alla människor i det moderna samhället kommer att få pengar nog för ett drägligt liv. Man får anta att en sådan utveckling ger fler möjligheten att förverkliga sina drömmar – drömmar som sträcker sig längre än att få ett mål mat för dagen. I ett digitaliserat samhälle är det fullt möjligt och det är även ett värdigt mål för det moderna samhället.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *