Idag ser vi det som en självklarhet med all den teknologi som finns runt om kring oss i vår vardag. De flesta av oss reflekterar nog inte ens över hur livet skulle se ut utan all denna teknik. Det mesta i vårt samhälle idag styrs av någon form av teknologi och vi går mer och mer mot ett papperslöst samhälle. Det mesta som tidigare fanns i pappersform finns nu istället tillgängligt i digital form på olika sätt, och vi är ständigt uppkopplade mot någon form av nätverk som gör det möjligt att använda sig av internet för att söka information och läsa nyheter exempelvis. Men idag använder vi fortfarande en del av de teknologiska uppfinningar som slog igenom för mycket länge sedan.

Tv:n, telefonen och datorn är exempel på några uppfinningar som fortfarande hänger med oss idag, dock i något mer utvecklade och högteknologiska varianter. De första Tv-apparaterna började att bli populära runt om i världen efter andra världskriget, och succén var då ett faktum. Från början sändes programmen endast i svartvitt, men ganska snart uppfann man även tekniken för att sända i färg. De svartvita Tv-apparaterna hängde dock med ett bra tag. Telefonen uppfanns och togs patent på under slutet av 1800-talet, och har sedan dessa kommit att bli en av de viktigaste teknologiska uppfinningarna vi har. Möjligheten att kunna kommunicera på ett enkelt sätt med en annan människa vart man än befinner sig har underlättat våra liv i det moderna samhället enormt.

Utvecklingen av telefonen

Från början var telefonen endast något man använde för att kommunicera med via tal. Idag har vi hela våra liv inbyggda i telefonen. Att prata i telefonen som man gjorde förr har även bytts ut mot att chatta, SMS:a och videosamtala. Telefonen uppfanns vid slutet av 1870-talet. När telefonen uppfanns blev det för första gången möjligt att kommunicera direkt med andra människor. Telefonen hade ett system av växlar och ledningar som ägdes av en telefonoperatör och användes av abonnenten själv hemifrån. Telefonen är idag, den mest använda apparaten för kommunikation och den finns överallt vare sig det handlar om jobbet eller hemmet, och den ligger i fickan eller väskan hela tiden. 80- och 90-talets yuppienalle har blivit en multifunktionell fickdator.

Datorns utveckling

På 40-talet byggdes de första datorerna, efter några år kom de första elektroniska datorerna, de användes främst för att beräkna artilleribanor och för att knäcka hemliga kodmeddelanden som togs emot från fiender. Det var under andra världskriget som dessa maskiner, som var så stora att de kunde fylla ett helt rum, byggdes för att kunna vinna i kriget. Sen dess har datateknikens utveckling gått väldigt snabbt. När persondatorerna och Internet började bli allt mer populära så växte efterfrågan ännu mer. Nu är Internet den största informationskällan. Idag så kan man hitta datatekniken överallt omkring oss och det har gjort våra liv så mycket lättare. Man kan hitta den inom sjukvården, utbildningssystem, förvaltning, bank, transport, kommunikation och brottsbekämpning.

Ett papperslös samhälle – digitalisering

Sverige strävar efter ett papperslöst samhälle och det handlar inte bara om att minska användningen av papper, det handlar om att digitalisera processer för människor, så att de kan göra sina jobb mer effektivt och slippa allt onödigt och långtråkigt arbete, både inom och utanför arbetsplatsen. Man har länge diskuterat vad ett papperslöst samhälle kan innebära för naturen, om det verkligen är ett effektivt sätt för att minska utsläpp? Ökad digitalisering kan även innebära ökad elanvändning eller användning av fossila bränslen på andra områden. Det finns många fördelar med att använda papper och penna framför ett digitalt alternativ. Att man i enkelheten kan använda penna och papper för att visualisera en skiss eller en idé har länge varit överlägset det digitala alternativet.

Dagens samhälle och framtid

Teknikutvecklingen har varit positivt tills nu, möjligheterna att utveckla samhället och göra vardagen enklare och roligare. Om man kollar på utvecklingen av internet så har den gått väldigt snabbt. Det fanns folk som sade att internet bara var en trend och att den snart skulle gå över. Inte trodde vi att folk skulle tillbringa så mycket tid framför datorn. Hela vårt samhälle bygger på detta nätverk. Men det är många som är emot teknikutvecklingen, just för att de är lite rädda för tekniken. Kan denna teknik ge oss ett papperslöst samhälle och är det så mycket bättre? Tänk bara på den energi som förbrukas med mobiler och datorer. Var det kanske bättre förr som många tycker? Vad tycker du?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *