Vi pratar idag ofta om det moderna samhället, men vad är egentligen det moderna samhället? Det tar vi upp på denna sajt! När gick vi från ett omodernt samhälle till ett modernt? Ordet “modernitet” började ta sin form under renässansen och upplysningstiden under 1700- talet. Ordet skulle då stå för ett samhälle som var baserat på vetenskapliga principer, rättigheter för individen och väl grundade politiska system. Själva ordet “modern” härstammar från det latinska “modernus” och ordet började användas redan under 400-talet för att visa på skillnaden mellan nuet, vilket man då menade

var det kristna samhället, och det gamla, som då var det romerska samhället. När det moderna samhället började växa fram under slutet av 1700- talet så blev det en del av en markering mot kyrkan som ville visa på att allt som kyrkan sa kanske inte stämde och behövde inte strängt följas utan någon kritik.

Med andra ord så stod det moderna samhället från början av en sorts frigörelse från kyrkan och dess stora makt över befolkningen och lagen som då praktiserades med kyrkans synsätt som grund. När sedan industrialiseringen började ta fart runt om i Europa med England och Frankrike i spetsen så började det moderna samhället att bli ett faktum. Man jämför ofta ordet “modern” med dess motsats “tradition”, där tradition står för det som är oföränderligt och beständigt, medan det moderna symboliserar det innovativa och nytänkande. Men något som är modernt kan även betyda att man återanvänder något som är gammalt och egentligen inte nytänkande alls, exempelvis när det kommer till mode inom klädbranschen där olika stilar ofta kommer tillbaka flera årtionden senare men med samma uttryck som under den tiden då den ursprungliga stilen först uppfanns och blev populär.

Dagens moderna samhälle

När vi idag tänker på och använder oss av begreppet “det moderna samhället” så tänker vi nog sällan på renässansen och upplysningstiden då detta begrepp egentligen skapades. Utan vi tänker snarare på den tid vi befinner oss i nu med all ny teknologi och nya levnadssätt som har skapats genom denna teknologi. Om vi under början av 1900-talet ansåg att industrialiseringen var ett steg framåt i en ny riktning så är det vi upplever idag något helt annat. Den nya och moderna tekniken är nu en del av varje hörn i samhället, och man skulle nog absolut kunna säga att vi är beroende av denna teknik för att få våra vardagliga liv att gå ihop. Ett modernt samhälle idag är inte vad ett modernt samhälle var för 200 år sedan. Vi har passerat en tidsepok och klivit in i en ny era.

Fördelarna med dagens moderna samhälle

Idag finns det möjligheter till en enorm personlig utveckling och möjligheter till att leva våra liv på helt andra sätt än på den tiden kyrkan och religion helt styrde våra liv. Idag har många av oss möjligheten att välja på ett helt annat sätt, speciellt i ett så pass sekulariserat land som Sverige som inte styrs av religion, utan där vi har möjligheten att välja det levnadssätt som passar oss. Om du vill leva ditt liv som religiös och nära en religion så gör du det, men vill du leva ditt liv på ett annat sätt så gör du det. Det finns däremot andra delar av världen där en del av det gamla samhället lever i symbios med det nya eftersom religion blandas med ny teknologi som idag genomsyrar i stort sätt hela världen på olika sätt.

Negativa aspekter av det moderna samhället

Många skulle nog säga att det inte finns några negativ aspekter av att leva i ett modernt samhälle som har utvecklats och vuxit på så många olika punkter. Men att något är modernt och nytt behöver inte alltid betyda att det är bra. Många i dagens moderna samhälle upplever att de känner sig stressade, och många sjukdomar idag har sin grogrund i denna stress. Vi har på många sätt lämnat det naturliga sättet att leva, vilket är att leva nära naturen och inte nära tekniken. Men många av oss är tudelade när det kommer till detta då tekniken och utvecklingen har banat väg för så mycket bra saker också, så som forskning om sjukdomar exempelvis vilket leder till att fler människor kan få botemedel och behandlingar mot livsfarliga sjukdomar. På vår sajt kommer du få mycket läsnyttig information om just det moderna samhället!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *